Reiškiame nuoširdžią užuojautą

Reiškiame nuoširdžią užuojautą

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad staiga netekome ilgamečio Mykolo Romerio universiteto Sveikatos ir sporto centro direktoriaus prof. dr. Rimanto Minkevičiaus.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Rimanto artimiesiems ir jį pažinojusiems žmonėms…

Ilsėkitės ramybėje….

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka…
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.
Jei dar įmanoma paguosti,
Žinokit, kad širdys mūsų gedi su Jumis.

Lietuvos studentų krepšinio lygos prezidento vardu nuoširdi užuojauta sporto bendruomenei ir velionio artimiesiems.

 

amzina_atilsi

Komentarai