Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) prezidentas Rimantas Cibauskas sveikiną visą LSKL bendruomenę: universitetų vadovus, trenerius, studentus, krepšininkus ir krepšinio sirgalius su itin svarbia Lietuvai diena – su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.

„Mylėkime ir gerbkime savo Tėvynę, savo gimtąją kalbą. Būkime tikrais savo šalies patriotais ir iš širdies darykime viską, kad Lietuva klestėtų ir augtų bei mums visiems čia būtų gera gyventi. Šia proga noriu palinkėti, kad visi būtume vieningi. Tik būdami darnūs, tvirti lyg kumštis galime padaryti stebuklus“, – pabrėžė Rimantas Cibauskas.

Priminsime, kad 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai.

cibauskas

Gyvenkim ir mylėkime pasaulį!
Didžiuokimės Tėvyne Lietuva!
Iškelkim laisvės Vėliavą į saulę
Ir būkime viena stipri šeima.

Komentarai