Su šv. Velykomis!

Su šv. Velykomis!

Tegul ši atgimimo šventė Jums suteikia naujų vilčių, džiaugsmo akimirkų, skambių pergalių darbuose, šeimose ir asmeninio gyvenimo plotmėse.

Džiaukitės atgimstančia gamta ir tegul iš Jūsų veidų nedingsta nuoširdi šypsena!

Su Kristaus prisikėlimo švente – Šv. Velykomis!

Kiekvienas pavasaris mums
Dovanoja atgaivą, džiaugsmą,
Šv. Velykų ryto nuojautą.
Tegul bundanti žemė gaudžia
Prisikėlimo varpais, nešdama Jums
Gerumo, vilties ir atpirkimo džiaugsmą.

Sveikinimus siunčia LSKL prezidentas Rimantas Cibauskas

ve

Komentarai